Můj košík:

0 ks - 0,00 Kč
V košíku nemáte žádné produkty.

0

StayUnique.skStayUnique.cz

 

Reklamační podmínky internetového obchodu www.stayunique.cz

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat je možné len tovar, který byl zakoupený u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnaní nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvaní 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a bol o tom kupující informovaný, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 3. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebere kupující osobně, v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinný reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následovným užíváním:

  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než je uvedený v návodě na používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vplyvy přirozenému pro zboží podle návodu.
  4. zanedbáním péče a údržby zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 6. Ze zodpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaté vady, které vznikli při živelné pohromě.
 7. Zodpovědnost za vady se nevztahuje i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho časti) způsobené používáním. Za vadu není možné považovat, jak vyplývá už z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezená na kratší čas. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedená na zboží pokud takovém označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je nutné zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku, nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  Doporučujeme zboží posílat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo odporučujeme přiložit vyplněný Reklamačný formulár spolu s dokladem o zakoupení. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamaci je nezbytné poslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Potvrzení o vybavení reklamace bude zaslané písemně.
 10. Prodávající je povinný určit způsob vybavení reklamace neprodleně, ve složitých případech do 3 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci ihned. V odůvodněných případech je možné reklamaci vybav i později. Vybavení reklamace však nesmí byť delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vybavení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácená plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nová.
 11. Práva kupujícího při uplatňovaní reklamace:
  1. pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby táto bola bezplatně, včas a řádně odstraněná, a to bez zbytečného odkladu,
  2. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo jen části věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  3. prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti,
  4. pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému používání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případe, že sice jde o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
  5. pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 12. Reklamace se považuje za vybavenou, pokud se skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo jej odůvodněné zamítnutí.
 13. Reklamace se považuje za vybavenou pokud, skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou), vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím přiměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informovaný v zákonné lhůtě. 
 14. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebíraní zboží) je nutné kontrolovat při přebírání zboží z důvodu možnosti jeho poškození při přepravě. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 15. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit a to bez předcházejícího upozornění kopujících.
 16. Kontakt Stayunique s.r.o., Javorová 3A, 900 23 Viničné. Korespondenční adresa: Viničianska cesta 15, 902 01 Pezinok, obchod@stayunqiue.cz

 

Stayunique s.r.o.
IČO 47707402
IČ DPH SK 2024086669
Fakturační adresa: Javorová 3A, 900 23 Viničné, Slovensko
Korenspondenční adresa: Viničianska cesta 15, 902 01 Pezinok, Slovensko
info@stayunique.cz
 

Poštovné od 79 Kč   //    Doprava ZDARMA při nákupu nad 2500 Kč    //    Doručení do 24-48 hodín