Můj košík:

0 ks - 0,00 Kč
V košíku nemáte žádné produkty.

0

StayUnique.skStayUnique.cz


 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)
www.stayunique.cz

 

Článek I.
Vymezení pojmů

 

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Stayunique, s.r.o., so sídlem Javorová 3A, 900 23 Viničné, Slovensko
 2. Prodávajícím je Stayunique, s.r.o., so sídlem Javorová 3A, 900 23 Viničné, Slovensko
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.stayunique.cz je Stayunique s.r.o. so sídlem Javorová 3A, 900 23 Viničné
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístněný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace jako i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo ním oprávněnou osobou.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak jak prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodné podmínky uplatní pouze v nevyhnutelném rozsahu, který zodpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věcí, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

 

Článek II.
Cena

 1. Veškeré uváděné ceny zboží a služeb jsou konečné a to včetně 20 % DPH.
 2. Prodávající je vázaný cenou uvedenou na stránce e-shopu v momente provedení nákupu.

 

Článek III.
Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslaní prodávajícímu. Pro správné a řádné vybavení objednávky je nezbytné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se odesláním stává pro kupujícího závaznou, teda je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.  
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslaný informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího ke zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 4. tohoto článku.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit nebo doplňovat pouze na základe vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslaná na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová správa odeslaná na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 5. Pokud prodávající není schopný splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vybavení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodu např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce vykonal tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodu vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat, o čem kupujícímu pošle e-mail. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které není možné ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávnou resp. neexistující adresu. Pokud kupující zaplatil zálohu, je mu povinný prodávající zálohu vrátit do 14 dní.

 

Článek IV.
Platební podmínky

 1. Za tovar a služby v e-shopu je možné platit následovnými způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi nebo v odběrném místě při přebírání zboží)
  2. platba kartou online prostřednictvím platební brány WebPay
  3. platba při osobním převzatí v showroomu
  4. platba na základe zálohové faktury – dopředu, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,
  5. platba na základe faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
  6. platbu na základe dárkového poukazu.
 2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků Datum platnosti kupónu je na něm uvedený. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb sú uvedené v čl. VI těchto všeobecných obchodných podmínek.
 4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slevy:
  1. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
  2. slevu za opakovaný nákup,
  3. slevu na základe jednorázového slevového kupónu,
 5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.
Dodací podmínky

 

 1. Prodávající je povinný do 30 dní od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu tovar, pokud se nedohodli jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud je v objednávce více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je tovar dodávaný.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

                               a.     kurýrní společností Slovak Parcel Services s.r.o., so sídlem Senecká cesta 1 Ivanka pri Dunaji, Slovakia 
                               b.     kurýrní společností InTime s.r.o. , Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia
                               c.     prostřednictvím služby Zásielkovňa, prevádzkovaná spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, Slovakia
                               d.     osobně na zvolené provozovně eshopu v objednávke,

 

 

Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti platby

 

 1. Za dopravné zásielok si účtujeme:

 

Česká republika  || Objednávky nad 2500 Kč = doprava ZDARMA 

DPD | kurýr na adresu | platba na dobírku || 131,00 Kč - doručení do 1-3 pracovních dní po expedici z našeho skladu
DPD | kurýr na adresu | platba předem online kartou || 99,00 Kč - doručení do 1-3 pracovních dní po expedici z našeho skladu

IN Time | kurýr na adresu | platba na dobírku || 131,00 Kč - doručení do 1-3 pracovních dní po expedici z našeho skladu
IN Time | kurýr na adresu | platba předem online kartou || 99,00 Kč - doručení do 1-3 pracovních dní po expedici z našeho skladu
Zásilkovna | odběr ve zvoleném výdejním místě || platba na dobírku || 109,00 Kč - doručení do  do 1-2 pracovních dní po expedici z našeho skladu
Zásilkovna | odběr ve zvoleném výdejním místě || platba předem online kartou || 79,00 Kč - doručení do  do 1-2 pracovních dní po expedici z našeho skladu

  

 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném nežli standartním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb či cen za tyto služby.
 2. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručit dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtované žádné dodatečné poštovné, okrem toho, které bolo započítané v objednávce.

 

Článek VII.
Převod vlastnického práva

 

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v momentě převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

 

Článek VIII.
Storno kupní smlouvy 

 1. Stornovat objednaný tovar nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku při zboží, které je vyráběné na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.
Právo spotřebitele vrátit tovar bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru nebo poskytovaní služeb na základe smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 anásledujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se uplatňuje ods. 2 nebo 3 zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodaní zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodaním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího v době jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat na poštovní přepravu nejdříve v poslední den lhůty na adresu, která je uvedená v kontaktech, případně takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od, které odstupuje spolu so veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu bola doručená spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a tovar zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřebné vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou. 
 3. Tovar nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z  včetně nákladů prokazatelně vynaložených na objednání tovaru do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel doklad o zaslání zboží, to neplatí v případe pokud prodávající navrhl, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. 
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotřebitel nese náklady jakéhokoliv snížení hodnoty zboží, které bolo způsobené, jeho používáním nad rámec potřebný pro zajištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

 

Článek X.
Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Za smluvní strany se považují prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinný:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za převzaté zboží dohodnutou cenu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. aj samotný tovar při jeho přebíraní.
 3. Prodávající je povinný:
  1. dodat zákazníkovi tovar v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi veškeré dokumenty ke zboží jako například fakturu za tovar, reklamační list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článek XI.
Ochrana osobních údajů

 

 1. Osobní údaje jsou zpracované v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, mimo zvolené přepravní společnosti která zabezpečuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případe kontroly, případně sprostředkovateli a to na základe vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačných opatření. Rovněž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotknutá osoba má práva vymezená ve smysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

a)     právo na informace, které jsou plněny obchodnými podmínkami,
b)     právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotknuté osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely sú Vaše údaje zpracované, tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
c)     právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou neaktuální,
d)     právo na vymazaní osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případe pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
e)     právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případe pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracované v rozpore so zákonem,
f)      právo odmítnout zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
g)     právo na přenosnost osobních údajů,
h)     právo podat podnět na dozorný orgán ve vztahu ke zpracovaným osobním údajům.

 1. Provozovatel od kupujícího získává následovné osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa na doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, které jsou zpracované za účelem korektního vybavení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje sú uchovávané po dobu 10 roků pro účely archivace.
 2. V rámci vybavení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy a účtování v účetnictví. 
 1. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk so službou „Overené zákazníkmi“, společnost Heureka Shopping, s.r.o. so sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby z pověření provozovatele e-shopu zpracovala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení. 
 1. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informaci o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies sú textové soubory, které jsou ukládané ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme poskytovat kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně. 
 1. Soubory cookies si môžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči. 
 1. Pokud kupující souhlasil so zpracováním osobních údajů v e-shope na účely e-mailového marketingu, souhlasil so zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

 2. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu pěti roků. Tyto osobní údaje nejsou poskytované třetím stranám.

 3. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním „Odvolání souhlasu ze zpracováním osobních údajů“. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutím políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na účely e-mailového marketingu.

 

 

Článek XII.
Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval, resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případe zvolení osobního odběru zboží nepřevzal v určené lhůtě. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinný převzít objednané zboží. 
 2. Při určování výšky náhrady škody prodávající bere do úvahy především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případe zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky i všechny ostatní náklady, které mu vznikli s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk. 
 3. Prodávající má právo neuplatnit právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z časti. 

 

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky aj bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případe změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momente odeslání objednávky kupujícímu. Tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodné podmínky a reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracované v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, rovněž jsou zveřejněné na internetové stránce e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojený so způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ní neodpoví do 30 dní ode dne jej odeslání, spotřebitel má v smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z  o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na začetí alternatívního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách a jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. a     Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodnými podmínkami.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnost a účinnost 25. května 2018.

 

 

Reklamační podmínky internetového obchodu www.stayunique.cz

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat je možné len tovar, který byl zakoupený u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnaní nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvaní 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a bol o tom kupující informovaný, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 3. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebere kupující osobně, v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinný reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následovným užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než je uvedený v návodě na používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vplyvy přirozenému pro zboží podle návodu.
  4. zanedbáním péče a údržby zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Ze zodpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaté vady, které vznikli při živelné pohromě.
 7. Zodpovědnost za vady se nevztahuje i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho časti) způsobené používáním. Za vadu není možné považovat, jak vyplývá už z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezená na kratší čas. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedená na zboží pokud takovém označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je nutné zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku, nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  Doporučujeme zboží posílat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo odporučujeme přiložit vyplněný Reklamačný formulár spolu s dokladem o zakoupení. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamaci je nezbytné poslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Potvrzení o vybavení reklamace bude zaslané písemně.
 10. Prodávající je povinný určit způsob vybavení reklamace neprodleně, ve složitých případech do 3 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci ihned. V odůvodněných případech je možné reklamaci vybav i později. Vybavení reklamace však nesmí byť delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vybavení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácená plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nová.
 11. Práva kupujícího při uplatňovaní reklamace:
  1. pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby táto bola bezplatně, včas a řádně odstraněná, a to bez zbytečného odkladu,
  2. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo jen části věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  3. prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti,
  4. pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému používání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případe, že sice jde o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
  5. pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 12. Reklamace se považuje za vybavenou, pokud se skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo jej odůvodněné zamítnutí.
 13. Reklamace se považuje za vybavenou pokud, skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou), vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím přiměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informovaný v zákonné lhůtě. 
 14. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebíraní zboží) je nutné kontrolovat při přebírání zboží z důvodu možnosti jeho poškození při přepravě. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 15. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit a to bez předcházejícího upozornění kopujících.
 16. Kontakt Stayunique s.r.o., Javorová 3A, 900 23 Viničné. Korespondenčná adresa: Viničianska cesta 15, 902 01 Pezinok, obchod@stayunqiue.cz

Stayunique s.r.o.
IČO 47707402
IČ DPH SK 2024086669
Fakturační adresa: Javorová 3A, 900 23 Viničné, Slovensko
Korenspondenční adresa: Viničianska cesta 15, 902 01 Pezinok, Slovensko
info@stayunique.cz

 

 

 

Poštovné od 79 Kč   //    Doprava ZDARMA při nákupu nad 2500 Kč    //    Doručení do 24-48 hodín